Pečovatelské centrum Praha 7

 
Byty zvláštního určenív domech s pečovatelskou službou

Máte zájem o tento byt?

Nejprve je potřeba vyplnit "Žádost o bydlení v bytě zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou", a "Prohlášení", že žadatel nemá žádné závazky vůči Městské části Praha 7. Tyto získáte:
  • osobně v ředitelství PCP7 Heřmanova 1 u hlavní koordinátory pečovatelské služby
  • nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout níže.
(pozn. čelní stranu žádosti vyplní žadatel a zadní stranu – zdravotní záznam – vyplní jeho praktický nebo ošetřující lékař.)

Vyplněnou žádost nám doručíte do našeho sídla (PCP7 Heřmanova 1, Praha 7) a my ji zařadíme do seznamu žadatelů s evidenčním číslem, o čemž Vás budeme písemně informovat.

V případě uvolnění bytu zvláštního určení v DPS Rada Městské části Praha 7 na doporučení Komise pro posouzení žádostí o bydlení v DPS, vybere tři nejpotřebnější žadatele na bydlení v DPS a stanoví jejich pořadí. Žadatelům je vždy nabídnuta prohlídka daných bytů. Žadatel si může vybrat pouze z volných bytů, které byly MČ nabídnuty; samozřejmě i v rámci prohlídky může odmítnout jejich přijetí.

Přílohy ke stažení:

Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky