Pečovatelské centrum Praha 7

 
Denní dětské jesleU Pergamenky 1144/1a, Praha7, 170 00
Provozovatel: Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1, 170 00 Praha 7
Ředitelka PCP7: PhDr. DUŠEK JOSEF, ŘEDITEL PCP7, statutární zástupce
Vedoucí sestra: MOKRÁ Stanislava, registrovaná zdravotní sestra
Telefony: 220 802 565, mobil: 724 550 238

LETNÍ PROVOZ JESLÍ:

PRÁZDNINY od 17. 7. do 31. 8. 2017
Provoz jeslí začíná 4. 9. 2017

Těšíme se na Vás!

Krásné prázdniny!
Hledáte-li pro své dítě dětské jesle, potom můžete využít našeho zařízení. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o batolata od 12 do 36 měsíců. Prostředí, ve kterém snad bude Vaše dítě spokojené je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis. Jesle jsou po rekonstrukci nově vybaveny, ve vnitrobloku se nachází samostatná zahrada pro dětské aktivní vyžití. Jesle jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 h do 17:30 h. Rodiny, které nepotřebují přihlásit dítě ke každodennímu pobytu, možná rády využijí hlídací službu. Věříme, že se nám podaří dát společně s výchovou v rodině Vašim dětem dobrý základ pro celý život. Jestliže chcete dítě přihlásit ke každodennímu pobytu, či využít hlídací služby, přečtěte si informace. Při každodenní péči hradí rodiče měsíčně stravu ve výši stravovací jednotky a na provozních nákladech se podílí finanční částkou určenou zřizovatelem. Při poskytnutí hlídací služby se účtuje poplatek též ve výši určené zřizovatelem. Další informace Vám poskytneme na uvedených telefonech.

Informace:

Vaše dítě do jeselského zařízení přijímá vedoucí sestra na podkladě zápisu do jeslí, pořadí a řádně vyplněného evidenčního listu. Formulář evidenčního listu je k dispozici každý pracovní den v provozní době jeslí po telefonické dohodě. Poplatky za umístění se platí předem. Stravné se zúčtovává v následujícím měsíci ve vazbě na docházku.

1) Výše paušálního poplatku za umístění dítěte se řídí trvalým bydlištěm matky dítěte (u otců samoživitelů bydlištěm otce) a činí:
  • 3 000,- Kč za dítě matky s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 7
  • 7 000,- Kč za dítě matky s trvalým bydlištěm mimo Městskou část Praha 7
Paušální měsíční poplatek se hradí do prvního dne v každém měsíci bez ohledu na docházku dítěte. Poplatek nebude vyžadován od prvního dne měsíce následujícího po písemném zrušení umístění dítěte u vedoucí sestry zařízení.

2) Poplatek za stravu ve výši stravovací jednotky:
  • 49,- Kč / den strava
Poplatek za stravu se hradí předem a zúčtovává podle skutečných dnů pobytu dítěte v zařízení. Předem neomluvená absence se počítá jako účast.

3) Poplatek za hlídání dítěte v jeslích při pobírání rodičovského příspěvku.
  • 100,- Kč/ hodinu + 49,- Kč/ den strava
4) Jeselské zařízení provozuje také hlídací službu pro děti ve věku 1 - 3 roky pro matky, které na hlídané dítě v DDJ nepobírají rodičovský příspěvek a činí platba za tuto službu
  • 100,- Kč/ hodinu + 49,- Kč/ den strava
Obě částky budou hradit rodiče předem, proti příjmovému dokladu hotově do pokladny jeslí. Každá započatá hodina je zpoplatněna finanční částkou výše uvedenou. Hlídání dítěte při pobírání rodičovského příspěvku a hlídací služba by byla omezena pouze do volné kapacity jeslí.
Při předávání dítěte je nutné vzít sebou průkaz pojištěnce, očkovací průkaz a občanský průkaz rodičů.

16. 9. 2015
Schválila: Mgr. Marie Hronová, Ředitelka PCP 7

Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky